FORGOT YOUR DETAILS?

dla kogo ?
istniejące rozwiązania

SYSTEM
AEROSIZE

innowacyjny system poduszki lawinowej
o hybrydowej konstrukcji

KAMIZELKA
LAWINOWA

nowy system
ochrony lawinowej

AEROSIZE HYBRYDOWE PODUSZKI LAWINOWE

Zajmujemy się opracowaniem, wdrożeniem i uruchomieniem produkcji innowacyjnych systemów ratunkowych nowej generacji dla osób poruszających się zima w górskim terenie i bezpośrednio narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia śnieżnych lawin.

Stworzyliśmy pierwszą na świecie kompaktową kamizelkę lawinową.
W grudniu 2020 roku planujemy rozpoczęcie sprzedaży - informacje przekażemy wkrótce.

SYSTEM AEROSIZE

poduszka lawinowa o konstrukcji hybrydowej

System AEROSIZE bazuje na zarejestrowanym, własnym patencie spółki, umożliwiającym pokonanie bariery związanej z ograniczeniami miniaturyzacji komponentów obecnych systemów poduszek lawinowych.

Sprężony gas z nabojów wypełnia jedynie szkielet poduszki lawinowej,
reszta objętości poduszki napełnia się sama.

innowacyjne rozwiązanie
zgodne ze standardami

poduszka lawinowa AEROSIZE została zaprojektowana z zgodnie z wytycznymi normy DIN EN 16716:2017 Mountaineering equipment - Avalanche Airbag systems - Safety requirements and test methods dla systemów poduszek lawinowych.

Instagram

174 litry

całkowita objętość poduszki lawinowej

32 litry

objętość pneumatycznego szkieletu poduszki
wypełnianego gazem z naboju

50 g

łączna ilość gazu z nabojów
Argon 2x 25 g

3 sekundy

czas całkowitego napełnienia się poduszki lawinowej

AEROSIZE HYBRYDOWE PODUSZKI RATUNKOWE

Projekt Badawczo-Rozwojowy | 2016-2021

POIR.01.01.01-00-0475/16-00

Projekt B+R realizowany przez AEROSIZE Sp. z o.o. współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z wykorzystaniem Funduszy Europejskich.

ENJOY 15% OFF

Sign up to receive the latest offers and news in industry.

Offer valid only for new email subscribers. Enter your email address and receive 15% off your first order and a promo code will be sent to your inbox. Exclusions apply.

BĄDŹ OSTROŻNY. LAWINY ZABIJAJĄ.

żadna poduszka lawinowa nie zastępuje lawinowego systemu ABC, a jedynie stanowi jego uzupełnienie.

kamizelkę z poduszką lawinową należy wykorzystywać w połączeniu z pozostałymi elementami sprzętu lawinowego: detektorem lawinowym, łopatą oraz sondą.
Szkolenia lawinowe są nieodzowne przed udaniem się w teren zagrożony lawinami. Należy posiąść wiedzę o tym, jak unikać lawin oraz jak zachować się w przypadku porwania przez lawinę.

TOP